Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Ampliació Permís Paternal

07/05/2019

Amb efectes de 01/04/2019, el Real Decret-Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes al treball, s'amplia el permis de paternitat fins a 8 setmanes, de les quals 2 s'han de disfrutar de manera ininterrupuda després del part.


La finalitat d'aquest decret  és equioerar de manera progressiva els permisos de paternitat i maternitat fins a ser igualitaris. Per consegüent, a partir de l'1 de Gener de 2020 aquest permis passarà a ser de 12 setmanes i a partir de l'1 de Gener de 2021 ja estarà totalment igualat al permis de maternitat, passant a ser de 16 setmanes.


Els requisits a cumplir per tots els treballadors per a poder disfrutar d'aquest permis són:

    - Estar donat d'alta a la Seguretat Social i haver cotitzat un mínim de 180 dies durant els 7 anys anteriors a l'inici del permís, en el seu defecte al menys 360 dies al llarg de tota la vida laboral.

    - La retribució és del 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'Incapacitat Temporal (IT) per contingències comunes.


Això suposa un petit avanç, a un país on la conciliació entre la vida familiar i laboral és cada vegada més complicada. Tot i que encara ens queda un llarg recorregut fins a poder arribar a alguns països nòrdics, com Noruega on els pares tenen 112 dies de permis de paternitat (més del triple que a Espanya).