Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Com aplaçar el pagament d'Impostos el 2017

10/02/2017

A partir de l'1 de gener de 2017 van entrar en vigor una sèrie de modificacions a la LGT que han limitat considerablement els casos en el què és possible sol.licitar l'aplaçament del pagament d'impostos.


Davant la revolta ocasionada per la impossibilitat d'aplaçar l'IVA, l'Agència Tributària es va afanyar a assegurar que els autònoms si que podràn aplaçar el seu IVA mitjançant la següent Nota: Aplaçaments dels impostos pels autònoms.


I a continuació, l'Agència Tributària va fer pública la Instrucció 1/2017, aclarant els critèris que seguirà l'Administració per a la concessió d'aplaçaments, els requisits per a la seva sol.licitud i el procediment a seguir per a la seva consessió.

Especialisten en Recaudació Tributària de CISS (Wolters Kluwer) han analitzar en el següent document el contingut d'aquesta Instrucció:

        . Sol.licituds d'aplaçament o fraccionament formulades a partir de l'1 de gener de 2017


Font: Wolters Kluwer