Català | Castellano


Actualitat / General

Com puc verificar un document firmat?

11/01/2016

Si rebem un document firmat, ens interessa comprovar:

- La identitat del firmant.

- La integritat del document firmat

- La validesa temporal del certificat utilitzat

Partint de què, en el procés de firma, el firmant utilitza el seu certificat electrònic, en concret la seva clau privada, per obtenir-la concluim que el procés de validació de la firma no pot separar-se del procés de validació del certificat utilitzat. I és per això, la validació de la firma, implica també la validació del certificat.

Cal tenir en compte que el certificat electrònic només es pot validar mentre està actiu, ja que una vegada caducat desapareix de les llistes de revocació de l'Autoritat de Certificació i ja no es pot comprovar quin era l'estat en el moment de la firma.

Per tant, encara que la identitat del firmant i la integritat del document firmat es puguin realitzar des de una aplicació sense connexió a internet simplement utilitzant el certificat inclòs en la mateixa firma, les tres validacions depenen de la capacitat de validar el certificat, pel qual és necessària una connexió a internet que permeti accedir a una plataforma de validació de certificats.


Plataformes de Validació

Les plataformes de validació són sistemes online, que permeten validar els certificats electrònics.

L'Autoritat de Validació és el component que suministra informació sobre la vigència dels certificats electrònics que han sigut registrats per una Autoritat de Registre i certificats per l'Autoritat de Certificació. En general, l'Autoritat de Certificació és també Autoritat de Validació, encara que ambdós figures poden estar representades per entitats diferents.

La informació sobre els Certificats electrònics revocats (no vigents) s'emmagatzemen en les denominades llistes de revocació de certificats (CRL) mantinguts per les Autoritats de Validació.

La validació o verificació de l'estat d'un certificat es pot realitzar a través d'internet accedint al servei que proporciona l'Autoritat de Validació o de Certificació que ha emès el certificat.