Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

CORONAVIRUS: Ajudes per a autònoms

23/03/2020

El Govern Central ha activat un seguit d'ajudes destinades als autònoms, et detallem a continuació de quines es tracten:

Requisits que cal complir:

- Estar al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social (si no es compleix aquest requisit, l'òrgan gestor requerirà que posi al corrent de pagament en un termini de 30 dies per poder accedir a la prestació.

- No serà necessari tenir un mínim cotitzat per poder sol·licitar la prestació.

- Tenir una pèrdua del 75% de la facturació en el mes anterior, en relació amb la mitjana de la facturació del semestre anterior.

- Autònoms que la seva activitat s'hagi suspès en virtut del Reial Decret 463/2020


Autònoms que s'hi poden acollir:

- Qualsevol autònom (treballadors per compte propi, societaris, administradors, socis de cooperatives, soci de societat civil, comunitat de béns, etc.)

- Autònoms amb treballadors per compte aliena (encara que s'hagui sol·licitat un ERTE per als treballadors)

- Autònoms que no tinguin la cobertura de cessament d'activitat, es tracta d'una situació excepcional i el ministeri no ho limita a tenir aquesta cobertura.

- Els familiars col·laboradors que prestin servei al negoci familiar.


Quantitat de la prestació:

- Serà del 70% de la mitjana de les bases dels últims 12 mesos, i variarà en funció de la situació familiar (fills menors a càrrec, ...). Per als autònoms que no tinguin carències, s'aplicarà el 70% de la base mínim de cotització al RETA.

- El temps de percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als que els beneficiaris puguin tenir dret en el futur i serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.


Duració de la prestació:

- Tindrà una durada d'un més, ampliable fins a l'últim dia del més en què acabi l'estat d'alarma.La Generalitat també ha establert ajuts de fins a 2000€ per als treballadors autònoms afectats pel COVID-19.

Sol·licitud de la prestació:

- Es podrà sol·licitar a partir de l'1 d'abril.


Requisits que cal complir:

- Que l'espai, activitat o servei estigui relacionat amb el què les autoritats sanitàries han decretat que tanqui o deixi de prestar-se.

- Caldrà acreditar pèrdues econòmiques involuntàries el març del 2020 en comparació amb el mateix més de 2019 i no disposar d'altres fons d'ingressos.


Des de Business Action estem estudiant les diferents ajudes i/o solucions necessàries per a cada empresa.

És important que, ens facis arribar un email explicant les dificultats en què et trobes i/o et pots trobar, per tal que puguem estudiar i trobar solucions al més aviat possible.

Seguirem informant sobre novetats que vaguin sorgint en cada moment.