Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

CORONAVIRUS: Primer tram de la línia d'avals ICO per a empreses i autònoms

27/03/2020

El Consell de Ministres, a la seva reunió del dia 24 de març de 2020, ha adoptat un Acord pel què s'aproven les característiques del primer tram de la línia d'avals de l'ICO per a empreses i autònoms, per a pal.liar els efectes econòmics del COVID-19.


Els requisits per a beneficiar-se dels avals són els següents:


PRÉSTECS ELEGIBLES:

Préstecs i altres operacions atorgades a empreses i autònoms que tinguin domicili social a Espanya i s'hagin vist afectades pels efectes econòmics del COVID-19, sempre que:

- Els préstecs i operacions hagin sigut formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020.

- Els acreditats no figurin en situació de morositat a la consulta a fitxers de la Central d'Informació de Risc al Banc d'Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.

- Els acreditats no estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020.


IMPORT MÀXIM DEL PRÉSTEC AVALAT:

Fins a un màxim de 1,5 milions d'euros en una o varies operacions de préstec a autònoms i empreses.


PERCENTATGE MÀXIM DE L'AVAL

En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a màxim al 80% de la operació.

A empreses que no reuneixin la condició de pime, l'aval cobrirà com a màxim el 70% de noves operacions i el 60% d'operacions de renovació.


PLAÇ DE SOL.LICITUD

Els avals podran sol.licitar-se fins al 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes de l'Estat de la UE, per Acord del Consell de Ministres.


TERMINI DE VENCIMENT DE L'AVAL

El termini de l'aval emès coincidirà amb el termini de la operació fins a un màxim de 5 anys.