Català | Castellano


Actualitat / Fiscal

Els dissabtes ja no comptes com a dies hàbils per als plaços administratius

11/10/2016

La Llei 39/2015 de 1 d'Octubre de Procediment Adminstratiu Comú de les Administracions Públiques, que va entrar en vigor el passat 2 d'Octubre de 2016, considera inhàbils els dissabtes a efectes del còmput de plaços administratius, tant a nivell nacional, autonòmic com local.


Així, la Secreteria d'Estat d'Administracions Públiques, òrgan superior del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha aprovat el nou Calendari de Dies Inhàbils compresos entre el 2 d'Octubre i el 31 de Desembre de 2016 per a l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics a efectes de còmput de plaços.


Per tant, són dies inhàbils, en l'ambit de l'Administració General de l'Estat, els dissabtes, els diumenges i els dies declarats com a festes de l'àmbit nacional no substituibles, o sobre les que la totalitat de les Comunitats Autònomes no ha exercit la facultat de substitució.


Calendari de dies inhàbils pel 2016

Calendari de dies inhàbils pel 2016 a partir del 2 d'Octubre