Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

Què és el codi LEI?

23/01/2018

El codi LEI (per les seves sigles en anglès, Legal Entity Identifier) és un identificador de l'Entitat Jurídica. És un codi global alfanumèric de 20 caràcters basat en l'estàndar ISO 17442 que s'utilitza per a identificar a les persones jurídiques que són part en les transaccions financeres i per cumplir amb els requisits d'informació als mercats financers.

L'objectiu d'aquest codi és millorar la gestió dels riscs financers, dotar als mercats d'una major transparència.

Cada registre LEI conté la següent informació sobre l'entitat:

·         Nom oficial

·         Domicili legal

·         Domicili real de la seu principal de l'entitat

·         País / regió de jurisdicció legal

·         Forma social

·         Número en el Registre d'entitats i nom del Registre

·         Codi LEI del LOU responsable del Registre LEI de l'entitat

·         Data de registre inicial del LEI

·         Data de la última actualització de dades

·         Data i motiu de terminació del LEISi la seva empresa realitza transaccions financeres l'ha d'obtenir, doncs en cas contrari el banc no podrà realitzar l'operació.

Per a solicitar-lo ha d'omplir el formulari, indicant les dades de la seva empresa i les del seu representant i presentar-lo al Registre Mercantil. Ull! La obtenció del codi LEI no és inmediata.


Cost del Codi LEI:

- Emisió inicial del codi LEI: 100 euros + IVA

- Renovació anual del codi LEI: 50 euros + IVA

Plaç màxim d'obtenció: 15 dies hàbils.

Validesa del codi: durant un any a partir de la data d'emissió o de la data de la última renovació. Si no es sol.licita la renovació, el codi LEI caduca.