Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Registre de la Jornada Laboral

30/05/2019

Passades les primeres setmanes amb la obligatorietat de realitzar el registre de la jornada laboral, han sortit a la llum informació rellevant sobre aquesta nova llei.


Per al Ministeri de Treball aquesta nova mesura no és una opció per part de l'empresari, és una obligació que cal que implementi.


Els registres han d'estar ubicats físicament en els centres de treball i no en altres espais como poden ser gestories o assessories. Per tant, no podràn ser les gestories o empreses auxiliars subcontractades que realitzin l'administració del registre de jornada ni tampoc la custodia obligatòria dels documents durants els 4 anys que exigeix la normativa. Aquests documents tampoc podràn guardar-se en la seu central de l'empresa, hauràn d'estar en cada oficina de treball o sucursal.


Algunes sentències dictaminades per la Unió Europea, estableixen que el registre ha d'estar en un lloc accessible per al treballador.


Els inspectors i subinspectors de Treball no podràn acceptar com a document de registre de jornada, l'horari general de l'empresa, calendari laboral o quadrants horaris.


La no realització del registre de jornada està considerat una infracció greu, a més a més el Ministeri de Treball recomana als empresaris que implementin un sistema de control horari que ofereixi una visió adequada i completa del treball efectiu. Per tant, caldrà tenir en compte no registrar les pauses del dinar i altres que es puguin realitzar. Si el registre no contempla aquestes aturades la jornada podria considerar-se ininterrumpuda i generar més hores de treball.


La inspecció especifica que si no es realitza el registre de les pauses dins de la jornada laboral, correspondrà a l'empresari la demostració que quelcom no és així.