Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Ser mare o pare autònom - Mesures per a la conciliació familiar 2018

21/02/2018

Si, si... els autònoms també tenen dret a ser pares i poder conciliar la seva vida professional amb la personal. 


Les mares autònomes poden disfrutar de 16 setmanes ininterrumpides de baixa maternal cobrant una prestació. Els pres gaudeixen de les mateixes condicions, però el dret és de un mes. De les 16 setmanes de baixa maternal, les 6 primeres han de ser disfrutades per la mare de forma obligatòria, però les 10 següents poden ser transferides a l'altre progenitor.


REQUISITS PER A LA PRESTACIÓ DE LA BAIXA MATERNAL O PATERNAL

1. Per a poder percebre aquesta prestació, tens que estar donat d'alta a la Seguretat Social i a Hisenda i estar al dia dels teus pagaments (disposes de 30 dies per a posar-te al corrent en cas de no estar-ho).

2. Comunicar en un màxim de 15 dies el part o la resolució administrativa d'adopció o tutela.

3. Tenir cubert un període mínim de cotització: 180 dies dins els 7 anys inmediatament anteriors a la data de la baixa, o alternativament, 360 dies al llarg de la teva vida laboral. Aquests plaços disminueixen a 6 mesos si ets mare i tens entre 21 i 26 anys, i a zero (no necessitaràs haver cotitzat prèviament), si ets menor de 21 anys.

4. Quant cobraràs? El 100% de la teva base reguladora. A més, la quota de l'autònom estarà bonificada al 100%


MÉS BONIFICACIONS ESTABLERTES EN LA NOVA LLEI DE L'AUTÒNOM

1. Bonificació per a la conciliació familiar vinculada a la contractació: Encara que ja existia, ha sufert algún canvi. Pots disfrutar d'una bonificació del 100% durant 12 mesos de la teva quota, contractant a algú que et substitueixi durant aquest període de temps. Per a beneficiar-te, a més has de mantenirt-te d'alta al RETA.

2. Bonificació per descans maternal, paternal, adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliments, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància: No està subjecte a la contractació i et bonifica el 100% de la quota d'autònom. La quantia de la prestació es troba fent una mitja de les últimes 12 cotitzacions abonades i només es podrà sol.licitar per descansos superiors a 1 mes.

3. Mares que es reinciporin al treball després de la maternitat: En aquest cas, la nova Llei permet la reincorporació a la vida laboral acollint-se a la Tarifa Plana (quota reduida de 50€ al mes durant 1 any). Si decideixes cotitzar per una base més elevada, se t'aplicarà una bonificació del 80% de la quota. Aclarar que la Llei estableix exclusivament de "mare" i exclou als pares d'aquesta mesura.