Català | Castellano


Actualitat / Laboral

Targeta Sanitària Europea

19/07/2018

Tens pensat anar de vacances a algún país de la U.E.? O simplement, has d'anar a algún país de la U.E.? Has pensat en la targeta Sanitària Europea?


La Targeta Sanitària Europea (TSE) és un document personal i intransferible, gratuit, emès per la Seguretat Social, que pot sol.licitar qualsevol ciutadà europeu al seu respectiu país i que té com a objectiu donar-te accés a l'atenció sanitària pública de forma temporal en els països de la U.E., Islàndia, Suissa, Noruega i Liechtenstein.


La TSE no és vàlida quan el desplaçament tingui la finalitat de rebre un tractament mèdic. En aquest cas és necessari que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) emiti el formulari correspnent, previ informe favorable del Servei de Salut. Tampoc és el document vàlid si trasllades la teva residència a un territori d'un altre Estat. En aquest cas, la targeta perd la seva validesa i et tindràs de regir per les normes del sistema sanitari del país on estiguis, amb les mateixes cobertures i condicions que qualsevol altre resident d'aquest estat.


I què té d'especial aquesta targeta? Doncs que tots els viatgers que necessitin accés al metge durant una estada temporal en qualsevol d'aquests països podràn accedir mitjançant la TSE amb exactament les mateixes condicions que els residents del país.

Això significa que, si l'assistència sanitària és gratuita en qualsevol d'aquests països, tu també podràs accedir al metge gratuitament sempre que presentis la teva Targeta Sanitaria. En el cas que hi hagi uns requisits econòmics d'accés, gràcies a la teva targeta, podràs accedir al metge sota les mateixes condicions que les persones assegurades residents a aquest país.

En alguns casos, caldrà asumir una quantitat fixa o un porcentatge de les desepeses derivades de l'assistència sanitaria, en igualtat de condicions amb els assegurats de l'Estat al què es desplaça. Aquests imports no són reintegrables.

Si no ets espanyol, ni nacional del país del que s'indiquen al final d'aquesta Nota Informativa, inclòs Espanya, i et desplaces a Dinamarca, Suïssa, Liechtenstein, Islandia o Noruega, no tens dret a rebre les prestacions sanitaries a aquests països.


La validesa d'aquesta targeta és de 2 anys. Això si, no confonguis data de validesa amb el temps que podràs estar a l'extranger utilitzant-la. Lo normal és que la cobertura mèdica europea s'extengui durant màxim 3 mesos, però en el cas d'estudiants que cursin estudis oficials o treballadors que hagin estat traslladats per un llarg període de temps es podràn extendre durant més temps, sempre que es mantingui actualitzada.

Tingues present que l'adreça d'enviament de la targeta serà aquella que consti a la base de dades de la Seguretat Social, així que si t'has traslladat recentment millor que realitzis els canvis d'adreça primer a alguna de les oficines de la Seguretat Social més pròxima.


Pots obtenir o renovar la TSE sol.licitant-la per telèfon (901 16 65 65); per internet, a través de la seu electrònica: sede.seg-social.gob.es, o a través del portal Tu Seguridad Social si prèviament t'has registrat com a usuari a un Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS). També pots sol.licitar-la al CAISS escollit, prèvia sol.licitud de cita prèvia, si disposes d'aquest servei.


Estats on té validesa la TSE: Alemania, Austria, Bèlgica, Bulgaria, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovència, Estònia, Finlandia, França, Grècia, Hungria, Irlanda, Islandia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Maltra, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Rumania, Suècia, Suïssa i Xipre.