Català | Castellano


Actualitat / General

Vaga General

02/10/2017

El dret a vaga comprèn la facultat de sumar-se o no sumar-se a una vaga convocada, (article 6.4 del Reial Decret-Llei 17/1977 i STC 254/1988, de 21 de desembre) i consisteix en la suspensió unilateral del contracte de treball, perdent treballador el salari corresponent als dies de vaga i cessant l'obligació empresarial de cotitzar a la Seguretat Social. La vaga no extingeix, doncs, el contracte de treball (article 6 del Real Decret-Llei 17/1977).PRE-AVÍS DELS TREBALLADORS       Els seus treballadors no tenen obligació legal de preavisar a títol individual si van a secundar o no la vaga
RELACIÓ LABORAL I SEGURETAT SOCIAL     El contracte del treballador vaguista queda suspès (no es cotitza ni es percep el salari)
PIQUETSEls treballadors que estàn en vaga general poden efectuar publicitat d'aquesta, de forma pacifica, repartint volants informatius i pamflets. Igualment, poden formar piquets informatius per a informar de la vaga i persuadir als treballadors per a que secundin la vaga. Però estàn prohibits els piquets que facin ús de la violència, coacció o amenaces i que impedeixin l'entrada al centre de treball a altres treballadors o a directius de l'empresa o als seus clients, o que impedeixin l'entrada o sortida de vehicles, etc. Els vaguistes tenen que respectar el dret dels treballadors que no vulguin sumar-se a la vaga, i també els bens de l'empresa.
TREBALL A TORNSLes empreses que tinguin varis torns de treball, el començament de la vaga s'efectuarà al primer torn, encara que comenci abans de les 0 hores del día, i la seva finalització tindrà lloc una vegada finalitzat l'úlitm torn, encara que s'allargui després de les 24:00 hores del dia. En aquelles empreses que tinguin un únic torn de treball però aquest comenci abans de les 0 hores del dia, l'aturada s'iniciarà a la hora de començament de l'activitat laboral i finalitzarà a la hora en que aquesta conclogui.
TREBALLADORS DE BAIXA PER ITMantenen el seu dret a rebre la prestació
TREBALLADORS NO VAGUISTES                                                                                                                                                                                                                        

Els treballadors que no secundin la vaga tenen l'obligació de treballar amb normalitat, igual que l'empresari té la obligació d'abonar-lis el salari i cotitzar per ells a la Seguretat Social. Això és així inclús si els treballadors no poguéssin tenir una ocupació efectiva o perquè s'ho impedissin els piquets.

En quant als treballadors que vuulguin anar al seu lloc de treball el dia de la vaga però no puguin fer-ho (per exemple, pel transport públic, piquets, etc), hi ha empreses que desconten aquest dia de treball i altres que decideixen abonar-lo com si haguéssin treballat si el treballador justifica que va intentar arribar al seu lloc de treball però que no va poder-ho fer.


En el cas d'aturada general, aquesta està reconeguda sota el dret de vaga, i per tant, es regiria sota els mateixos termes. La diferència radica en què una vaga general és de caràcter indefinit, mentre que una aturada general és de 24 hores. 

Si és una parada voluntària de l'empresa, es recull sota els acords que es negocïin internament en cada empresa.


Segons un comunicat rebut al migdia des de Pimec, es considera la jornada de demà dia 3 d'Octubre com a Aturada General.