Català | Castellano


Actualitat / Econòmic

Vols vendre un immoble heretat? Et donem les claus

18/07/2019

L'any passat al territori espanyol es van rebre quasi 420.000 herències de les quals un 10,9% van ser rebutjades. Si l'herència és un immoble, s'ha de tenir en compte diversos factors com l'Impost sobre Successions i Donacions o la plusvàlua municipal per poder rebre-la. Però i si es vol vendre?

S'ha de seguir les següents passes:

- Documentació requerida: Un cop la persona ha mort, els hereus han d'acceptar l'herència davant de notari. S'haurà de presentar el certificat de defunció o d'últimes voluntats per saber si la persona va deixar testament i saber en quina notaria es troba.

- El pagament de l'impost: Els hereus han de pagar dos impostos diferents. La liquidació de l'Impost sobre Successions al llarg dels 6 mesos posteriors a la mort. Aquest impost depèn de la Comunitat Autònoma. El segon impost és la plusvàlua municipal, es paga l'actualització del valor del terreny.

- Anar al Registre de la Propietat amb la finalitat d'inscriure l'herència. Aquest tràmit serà necessari si l'hereu vol vendre l'immoble. Un cop obtinguda la titularitat de l'haitatge, l'hereu pot vendre-la en un termini ajustat. Si no es ven en un termini d'un any, l'hereu haurà de pagar de nou la plusvàlua municipal.